Hình ảnh

Tạo hiệu ứng ripple material khi click đẹp và đơn giản cho Blogspot

6 bình luận

Đối với các Template mặc định của Blogspot trong phiên bản mới thì có một hiệu ứng khi click rất đẹp là splash ripple , hay còn gọi là material click . Trong bài viết này mình sẽ hướng d…

Hình ảnh

Thủ thuật chống chuột phải bằng cách hiện cảnh báo và chuyển hướng cho Blogspot

4 bình luận

Chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với blog Bác Sĩ Windows - bacsiwindows.com/blog. Tiếp theo các bài viết bảo vệ blog - chống chuột phải - chống copy, thì bài viết hôm nay m…

Hình ảnh

Thủ thuật chống F12 cho Blog bằng Javascript Debugger in Developer Tools

9 bình luận

Chào các bạn, chào mừng quay trở lại với Blog Bác Sĩ Windows - bacsiwindows.com Bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn các ban một cách khác giúp chống người khác F12 (hay mở Developer tool…

Hình ảnh

Hiện popup cảnh báo khi nhấn chuột phải trên Blogspot

8 bình luận

Chào các bạn, chào mừng đã quay trở lại với Bác Sĩ Windows - bacsiwindows.com/blog Bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo popup cảnh báo hiện text khi người dùng click chuột ph…

Hình ảnh

Thủ thuật chống Copy bằng Menu chuột phải tuyệt đẹp cho Blogspot

57 bình luận

Chào các bạn, lượn trên Google thì tìm được thủ thuật cho website khá hay nên mình đã mang về và chỉnh sửa + bổ sung thêm và đưa vào Blogspot. Thủ thuật này sử dụng javascript để vô hi…

Hình ảnh

Hiệu ứng lazyload - load ảnh tuần tự và mượt mà bằng jquery cho Blogspot

25 bình luận

Hiệu ứng lazyload - load ảnh tuần tự và mượt mà bằng js cho Blogspot - hiệu ứng load ảnh bằng jquery, hình ảnh sẽ được tải tuần tự từ trên xuống dưới tạo hiệu ứng mượt mà cho Blog, trô…

Gợi ý cho bạn