Thủ thuật Javascript giúp blog tự cuộn

Khi RẢNH lại có thủ thuật blog mới giới thiệu đến anh em là thủ thuật giúp Blogspot tự cuộn chuột. Thủ thuật này thích hợp sử dụng cho các blog tin tức giúp blog tự cuộn xuống sau 1 khoảng thời gian nhất định để giúp người dùng có thể theo dõi.

Việc này còn giúp Blog có thể tương tác với người dùng và không bị chết đứng 1 chỗ! Rất hay phải không nào!

Thủ thuật Javascript giúp blog tự cuộn
Thủ thuật Javascript giúp blog tự cuộn

Thủ thuật Javascript giúp blog tự cuộn chuột

Bạn có thẻ chèn trước /head hoặc /body đều được.
Truy cập Blogger.com ⇒ Chủ đề ⇒ Chỉnh sửa HTML

<script>
var scroll = setInterval(function(){ window.scrollBy(0,10); }, 2000);
</script>


Chỉ có 1 đoạn nhỏ Javascript như thế thôi!
  • 2000: có nghĩa là 2000ms (2s) sẽ cuộn chuột 1 lần
  • 0.,10 có nghĩa là cuộn chuột mỗi lần 10px
BSW hiện tại đang áp dụng Thủ thuật Javascript giúp blog tự cuộn chuột bạn có thể xem và DEMO trực tiếp và nếu hay có thể áp dụng.

Vote hoặc comment cho BSW để tìm thêm thủ thuật hay hơn nhé
Chúc bạn thành công!