Hình ảnh

Code xóa toàn bộ lời mời kết bạn trên Facebook

Code Facebook - 10/01/2018 - 7 bình luận

Xin chào, đây là bài viết chia sẻ code xóa toàn bộ lời mời kết bạn người khác đã gửi cho mình trên Facebook. Để thực hi…

7 bình luận
Hình ảnh

Hướng dẫn lấy Username hoặc ID Facebook

Facebook - 07/01/2018 - 12 bình luận

Hướng dẫn lấy Username hoặc ID Facebook. Có 2 cách để lấy ID hoặc Username Facebook. Cách 1. Trực tiếp trên trang cá nh…

12 bình luận