Hình ảnh

Code xóa toàn bộ lời mời kết bạn trên Facebook

Code Facebook - 10/01/2018 - 7 bình luận

Xin chào, đây là bài viết chia sẻ code xóa toàn bộ lời mời kết bạn người khác đã gửi cho mình trên Facebook. Để thực hi…

Hình ảnh

Hướng dẫn lấy Username hoặc ID Facebook

Facebook - 07/01/2018 - 10 bình luận

Hướng dẫn lấy Username hoặc ID Facebook. Có 2 cách để lấy ID hoặc Username Facebook. Cách 1. Trực tiếp trên trang cá nh…